NMN's positive effekt på søvn...

Lagde du også mærke til i TV 2 udsendelsen "Snyd din alder" - at hvis man booster sit NAD niveau - så får man en bedre søvnkvalitet? Og det er ikke kun i TV programmet at det sker...

Et nyligt videnskabeligt forsøg på mennesker har vist, at kosttilskuddet nicotinamidmononukleotid (NMN) markant forbedrer søvnkvaliteten hos midaldrende og ældre voksne. Denne undersøgelse antyder, at NMN potentielt kunne bidrage til at tackle søvnproblemer, der er almindelige i aldrende befolkninger, og bidrage til overordnet sundhed og trivsel.

Er du træt af at vende og dreje hver nat og kæmpe for at få en god nattesøvn? Ifølge denne undersøgelse kan et kosttilskud kan NMN være nøglen til at forbedre søvnkvaliteten hos midaldrende og ældre voksne. Offentliggjort i American Journal of Translational Medicine giver studiet overbevisende bevis for, at NMN har en betydelig indvirkning på søvn og generel sundhed.

Selvom NMN ikke er en magisk løsning, tegner det lovende som et naturligt, videnskabsunderstøttet supplement, der kan hjælpe midaldrende og ældre voksne med at nyde bedre søvn og forbedret livskvalitet. Som flere undersøgelser kommer frem, kan NMN snart blive en fast bestanddel i dagligdagen for dem, der søger at bevare god sundhed og ældes langsommere.

Studiedesignet
Dette dobbeltblindede, placebokontrollerede forsøg rekrutterede 80 deltagere i alderen 45-75 år og tildelte dem tilfældigt til to grupper. Interventionsgruppen modtog en daglig dosis på 300 mg NMN, mens kontrolgruppen modtog en placebo i 12 uger. Forskerne vurderede søvnkvalitet, dagstids søvnighed, søvneffektivitet og andre søvnrelaterede parametre ved hjælp af validerede spørgeskemaer og aktigrafi, en ikke-invasiv metode til overvågning af søvn-vågne mønstre, både før og efter interventionen.

Overbevisende resultater - NMN og søvnkvalitet
Resultaterne viste, at deltagerne i NMN-gruppen oplevede betydelige forbedringer i søvnkvaliteten sammenlignet med kontrolgruppen. De rapporterede bedre søvneffektivitet, færre natlige opvågninger og mindre dagstidssøvnighed. Derudover korrelerede forbedringerne med stigende niveauer af NAD+, hvilket antyder, at NMN effektivt øger NAD+ og kan forbedre søvnen ved at tackle aldersrelaterede tilbagegange i cellulær funktion.

Results of the NMN studies that indicates that is improves sleep

Konsekvenser for Aldring og Sundhed
Disse resultater har betydelige konsekvenser for midaldrende og ældre voksne og indikerer, at NMN kunne være en effektiv og sikker intervention mod søvnproblemer, der ofte er forbundet med aldring. Forbedret søvn kan bidrage til forbedret kognitiv funktion, følelsesmæssigt velvære og generel sundhed.

Derudover har NMN vist lovende resultater på andre områder af sundhed og aldring. Tidligere forskning har vist, at NMN-tilskud kan forbedre insulinfølsomheden, reducere inflammation og forlænge levetiden hos visse dyr. Mens der er behov for mere forskning for fuldt ud at forstå NMN's potentiale, antyder disse fund, at det kunne være et kraftfuldt redskab til at fremme sundhed og lang levetid.

En Naturlig Løsning for Bedre Søvn
Den stigende interesse for NMN afspejler en bredere ændring i samfundets tilgang til sundhed med vægt på naturlige, evidensbaserede interventioner. Med sit potentiale til at forbedre søvnkvalitet og generel sundhed kan NMN snart blive en uundværlig del af daglige rutiner for midaldrende og ældre voksne. Vigtigt er det, at denne undersøgelse fremhæver behovet for yderligere forskning i de molekylære mekanismer bag aldersrelaterede søvnforstyrrelser samt langtidsvirkningerne og sikkerheden ved NMN-tilskud.

Konklusion
Afslutningsvis viser det menneskelige forsøg, der blev udført på virkningerne af NMN-tilskud på søvnkvaliteten hos midaldrende og ældre voksne, betydeligt potentiale for at forbedre søvn og generel sundhed. Forsøgets resultater bidrager til vores forståelse af de molekylære mekanismer bag aldersrelaterede søvnforstyrrelser og opfordrer til yderligere udforskning af fordelene ved NMN-tilskud. Mens vi fortsætter med at udvikle vores viden om aldring og sundhed, kan NMN snart vise sig som et afgørende komponent i stræben efter bedre søvn og et sundere, mere opfyldende liv.

 

Kilder

Lee, J., Kim, S. H., Lee, H. J., Park, K., Kang, S. W., & Kim, H. S. (2023). NMN Improves Sleep in Middle-Aged and Older Adults. American Journal of Translational Medicine. Retrieved from https://ajtm.journals.publicknowledgeproject.org/index.php/ajtm/article/view/2535/2438

Mills, K. F., Yoshida, S., Stein, L. R., Grozio, A., Kubota, S., Sasaki, Y., … & Imai, S. I. (2016). Long-Term Administration of Nicotinamide Mononucleotide Mitigates Age-Associated Physiological Decline in Mice. Cell Metabolism, 24(6), 795-806.

Uddin, G. M., Youngson, N. A., Sinclair, D. A., & Morris, M. J. (2016). Head to Head Comparison of Short-Term Treatment with the NAD(+) Precursor Nicotinamide Mononucleotide (NMN) and 6 Weeks of Exercise in Obese Female Mice. Frontiers in Pharmacology, 7, 258.

Zhang, H., Ryu, D., Wu, Y., Gariani, K., Wang, X., Luan, P., … & Auwerx, J. (2016). NAD⁺ repletion improves mitochondrial and stem cell function and enhances life span in mice. Science, 352(6292), 1436-1443.